ЭТЭ: ӨКРБ АЖ

ЭТЭ: ӨКРБ АЖ

Өнеркәсіптік кәсіпорын ресурстарын басқарудың автоматтандырылған жүйесі (ӨКРБ АЖ) – бұл корпоративтік ресурстарды басқаруды автоматтандыруға арналған жалғыз шешім. Шешім меңгеруге қарапайым және пайдалануға жеңіл болып табылады; ол салынған инвестициялардың жылдам қайтуын, иемденудің төменгі жиынтық құнын, бизнестің кез-келген көлемдері және географиялық бөлінулері ауқымындағы украин аңнамасы талаптары мен индустриалдық талаптарды бірлесе қолдауы бар бизнесті кешенді операциялық басқару. Шешім бизнестің қажетті өзгерістеріне жақсы бейімделеді және операциялар, деректер және пайдаланушылар санының өсуіне жылдам ауқымдалады. Бұл, өз кезегінде ашылып отырған мүмкіндіктергеді жылдам әрекет етуге және жаңа талаптарға сәйкес бизнесті әртараптандыру және үдерістерді жылдам өзгерту жолымен тәуекелдерді төмендетуге мүмкіндік береді.

ӨКРБ АЖ өнеркәсіптік кәсіпорындардың барлық бизнес-үдерістерін автоматтандыруға мүмкіндік береді:

 • Сатуларды басқару.
 • Өндірісті басқару.
 • Логистиканы басқару.
 • Тапсырыс берушілермен қарым-қатынастарды басқару (CRM).
 • Қызметкерлерді басқару және еңбек ақыны есептеу.
 • Жобаларды басқару.
 • Қаржыны басқару.

Шешімдерді енгізу артықшылықтары:

 • сатылымдарды жоспарлау, маркетингтік зерттеулерді жүргізу, клиенттерден түсетін әлеуетті және шынайы тапсырыстарды есептеу үдерістерін автоматтандыру;
 • PLM жүйемен интеграция және өнімнің құрамы, материалдар шығына нормалары, технологиялық бағдар туралы деректерді импорттау;
 • өндірісті жоспарлау үдерістерін автоматтандыру;
 • ресурстардағы қажеттіліктерді жоспарлау үдерістерін автоматтандыру (шикізат, материалдар, жұмыс орталықтары, жабдықтар);
 • сатып алуларды жоспарлау, нақты сатып алуларды жүзеге асыру үдерістерін автоматтандыру;
 • өндірісті жедел басқару;
 • дайын өнімдерді тиеу үдерістерін автоматтандыру;
 • дайын өнімнің өзіндік құнына план-фактілік талдау;
 • өндірістік цикл шығындарын минималдау және икемді өндірістік жоспарлау;
 • аяқталмаған өндіріске динамикалық бақылау;
 • қойма қорлары және аяқталмаған өндіріс көлемдерін минималдау;
 • белгіленген күннен бұрын немесе кейін өндіруді жоспарлау мүмкіндігі;
 • жұмыс орталықтарын оңтайлы жүктеуді анықтау;
 • өнімдері конфигурацияларын жобалаудан бастап өнімнің қызмет мерзімінің соңына дейінгі, бүкіл өмір циклі бойына тіркеу (әрбір дана бойынша есептеу) мүмкіндігі;
 • өнімнің электронды ісін жасау, өнімнің өмірлік циклі бойына пайда болатын конструкторлық және технологиялық өзгерістерді бақылау және басқару;
 • өндіріс кезеңінде және пайдалану кезеңінде өнім сапасының кепілдендірілген деңгейін қамтамасыз ету және қолдау;
 • дайын өнімді жеткізу мерзімдерін қамтамасыз ету;
 • өнім бірлігіне кеткен еңбек шығындарын және материалдардың шығындары нормаларын ескере отырып, өнімнің жоспарлы өзіндік құнын икемді есептеу мүмкіндігі;
 • өндірістік шығындарды қадағалау, ресурстар шығыны және жұмыстарды нақты орындау негізінде нақты өзіндік құнды есептеу;
 • дайын өнімнің бірлігіне арналған шығындарды төмендету;
 • кез-келген деңгейдегі басшыларды кәсіпорынның қызметі туралы жедел ақпаратпен қамтамасыз ету;
 • тиімді қаржылық және материалдық жоспарлауды қамтамасыз ету.

Шешімді пайдаланудың бизнес пайдалары

 • бизнес-үдерістердің және құрылымдық бөлімшелердің жұмыстарының ашықтығын оңтайландыру және арттыру;
 • тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін кәсіпорынның жағдайы туралы өзекті динамикалық ақпараттарды жедел алу мүмкіндігі;
 • қоймалардағы «өтімділігі төмен қорларды» қысқарту;
 • цех қоймаларындағы қорлардың көлемін төмендету;
 • өндіріс пен сатулардың көлемін арттыру;
 • дайын өнімнің өзіндік құнын төмендету;
 • жабдықтарға қызмет көрсету туралы шығындарды төмендету;
 • қойма қорларын оңтайландыру;
 • бірегей ақпараттық кеңістікті пайдалану есебінен деерктерді іздеуге және өңдеуге кететін уақытты қысқарту;
 • кәсіпорынның ресурстарын пайдаланудың тиімділігін арттыру;
 • кәсіпорынның әртүрлі бөлімшелері жұмыстарын оңтайландыру есебінен әкімшілік шығындарды қысқарту;
 • компанияның қызметкерлерінің адалдығын арттыру, ішкі өзара әрекеттесуді нығайту.

Шешім функционалы:

Сатуларды басқару

 • сату үдерістерін басқару және бақылау;
 • сату менеджерлері топтарына және менеджерлерге арналған сатулар жоспарын анықтау;
 • сату мәртебелерін қадағалау;
 • сату жоспарының орындалуын бақылау;
 • кәсіпорынның сату бөлімшесінің жұмысы туралы есептілікті жасау.

Өндірісті басқару және жиынтық жоспарлау

 • сату үдерістерін бақылау және басқару;
 • сату менеджерлері топтарына және менеджерлерге арналған сатулар жоспарын анықтау
 • сату мәртебелерін қадағалау;
 • сату жоспарының орындалуын бақылау;
 • кәсіпорынның сату бөлімшесінің жұмысы туралы есептілікті жасау.

Өндірісті басқару және жиынтық жоспарлау

 • өндірісті және цехтарды басқару;
 • жиынтық жоспарлау және өнімді конфигурациялау;
 • өндірістік тапсырыстарды жасау;
 • өндірісті жоспарлау;
 • бағдар картасын жасау;
 • өндірістік жоғалтуларды есептеу;
 • жоспарлық өзіндік құнды есептеу;
 • өнімнің нақты өзіндік құнын анықтау;
 • тапсырыс жағдайын бақылау, тапсырысты орындау мерзімдері;
 • материалдардағы қажеттіліктерді есептеу;
 • қаржы құралдарының қозғалысына болжам жасау;
 • өндірістік қуаттылықтардың ортақ жүктемесін жоспарлау.

Жобаларды басқару

 • кәсіпорын жобалары портфелін басқару және жобаларды басқару үдерістерін автоматтандыру;
 • жобаны жоспарлау;
 • кәсіпорын жобалары портфелін басқару және жобаларды басқару үдерістерін автоматтандыру;
 • жобаны жоспарлау;
 • жобаның өндірістік қуаттылықтарын, материалдардағы, адами қорлардағы қажеттіліктерді жоспарлау;
 • жоба бюджетін жоспарлау;
 • бюджетті және жобаның кестесін бақылау;
 • жобаға арналған тікелей шығындарды бақылау (PMBOK басшылығына сәйкес);
 • игерілген көлем әдісі бойынша жоба көрсеткіштерін есептеу;

Қоймаларды және логистиканы басқару

 • қойма қорларын есептеу;
 • қазіргі сәтте өнім берушіден қоймаға дейін жолдағы материалдарды және қосалқы бөлшектерді есепке алу;
 • өзара қарым-қатынастар, ағымдағы бағалар, көлік шығындарындағы айырмашылықтар, жеткізілетін өнімдердің сапасы деңгейі тарихын есепке ала отырып әрбір толымдаушы немесе материал үшін оңтайлы өнім берушілердің таңдау;
 • құралды және жабдықты жоспарлау және сатып алу;
 • қосалқы өндірістерді, сонымен қатар кәсіпорынның өндірістік қызметін қамтамасыз ету.

Арнайы киімдерді және инвентарьды есепке алу

 • арнайы киімдер мен инвентарьға қажеттілікті жоспарлау;
 • материалдық-жауапты тұлғаларды арнайы киімдер мен инвентарьдың нақты болуын және оларды беру, пайдалану мерзімдері туралы ақпарат негізінде арнайы киімдер мен инвентарьды беруді жоспарлау;
 • жоспарланған қажеттіліктер, қоймалардағы нақты қалдықтар және бұрын сатып алуларға орналастырылған тапсырыстар негізінде, арнайы киімдер мен инвентарьларды сатып алулар жоспарын қалыптастыру;
 • арнайы киімдер мен инвентарьларды есептеу;
 • арнайы киімдер мен инвентарьларды қоймаға кірістеу, бөлімшелерге тарату, пайдалануға бері және есептен шығару;
 • арнайы киімдер мен инвентарьлардың пайдалы пайдаланылуы мерзімдерін қадағалау, кері қайтаруды және пайдалануға қайталап енгізу жүргізу;
 • есептік үлгілерді және алғашқы құжаттамалар бланкілерін қалыптастыру;
 • арнайы киімдер мен инвентарьларды (МШ-7) беру (кері қайтару) есебі ведомості;
 • құны төмен және жылдам тозатын заттардың қозғалысының айналымдық ведомості (қоймалар, бөлімшелер, материалдық жауапты тұлғалар тұрғысында);
 • құны төмен және жылдам тозатын заттардың есептен шығарылуы/тозуы актісі (МШ-4, МШ-8);
 • құны төмен және жылдам тозатын заттарды есептеу карточкасы (МШ-2);
 • арнайы киімдер, арнайы аяқ киімдер және қорғаныс құралдарын есептеу карточкасы (МШ-6);

Негізгі қорларды, жөндеулерді және техникалық қызмет көрсетуді басқару

 • кәсіпорынның негізгі қорларын есептеу және басқару;
 • жабдықтарды жөндеулерді және қызмет көрсетуді басқару;
 • жабдықтың жағдайын бақылау;
 • жөндеу жұмыстарын жасауға арналған қосалқы бөлшектер мен материалдардағы қажеттіліктерді жоспарлау;
 • жабдықтарға қызмет көрсетуге арналған шығындарды жоспарлау.

Қаржылық-шаруашылық қызметті басқару

 • барлық шаруашылық операцияларды бухгалтерлік, қаржылық, басқару және салықтық есептерде көрсету;
 • бюджеттерді жоспарлау және орындалуын бақылау;
 • ақша ағындарын басқару;
 • төлем құжаттарын жасау және есепке алу;
 • өзекті деректер негізінде қызметтің негізгі көрсеткіштерін есептеу;
 • ішкі және сыртқы есептілікті қалыптастыру.
 • создание и учет платежных документов;

Кәсіпорын қызметкерлерін басқару

 • кадрлық есепті жүргізу;
 • жұмыс уақытын есептеу;
 • штаттық кестені жоспарлау және жүргізу;
 • әртүрлі әдістемелер бойынша қызметкерлерге еңбек ақыны есептеу;
 • еңбек ақыдан барлық ұсталымдар мен шегерімдерді есептеу;
 • ішкі және сыртқы есептілікті қалыптастыру;
 • қызметкерлердің дамуларын басқару.

Шешімдерді пайдаланушылар:

Компанияның меншік мелері, ТОП-менеджерлер, функционалдық басшылар, кәсіпорынның қатардағы қызметкерлері:

 • қызметкерлерінің орташа саны 10 мыңға дейінгі орташа немесе ірі кәсіпорындар;
 • автоматтандырудағы қажеттілік: бір мезетте жұмыс істейтін 20-дан 1000-ға дейінгі пайдаланушылар;
 • күрделі және айрықша бизнес үдерістер (бөлінген құрылымдары бар кәсіпорындар, холдингтер, қызметтер саласында жұмыс істейтін дистрибьюторлық және өндірістік компаниялар және т.б.).