ЭТЭ: ЖТКжЖ БАЖ

ЭТЭ: ЖТКжЖ БАЖ

Жабдықтың техникалық күтім жасалуы және жөндеулерін басқарудың автоматтандырылған жүйесі (ЖТКжЖ БАЖ) жабдыққа техникалық күтім жасау және жөндеулердің бизнес-процестерін автоматтандыруға , негізгі қорларды басқаруға, жөндеу жұмыстарын диспетчерлеуге, жұмыстарды жоспарлауға, материалдар және жөндеуге арналған құрамдас бөлшектерін сатып алуға, қосалқы бөлшектерінің қоймаларын, жөндеу жұмыстарының өзіндік құнының есебін басқаруға мүмкіндік береді. ЖТКжЖ БАЖ шешімін енгізу мына төмендегілерге мүмкіндік береді:

 • техникалық талаптарға сәйкес жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін кәсіпорындарда қамтамасыз етуге,
 • негізгі қор есебінің анықтылығы мен сапасын арттыруға ЖТКжЖ-ге жұмсалымына, және жабдықты пайдалану тарихын жасауға,
 • жабдықты қолданудың тиімділігін арттыруға,
 • ЖТКжЖ бойынша жұмыс тиімділігі мен сапасын көтеруге,
 • ЖТКжЖ-ге материалдық-техникалық қамтамасыз етулерге шығындарын оңайлатуға.

Шешім функционалы:

Жөндеуде тұрып қалу ұзақтылығын басқаруды автоматтандыру

 • жөндеуде жабдықтың аз болуымен байланысты ЖТКжЖ жоспарын оңайлатуды, жөндеулерді ұзарту санын төмендету үшін, жұмыстар мен ресурстарды келісілген жоспарлау;
 • орындалатын жұмыстардың мәртебесінің есебі мүмкіндік береді:
 • кестелер орындалысын бақылауға;
 • жабдықтық тоқтап қалған уақытында операциялар жұмысын қадағалауға;
 • жұмыстың жоспарлы және нақты ұзақтылығының сәйкессіздігін табу;
 • ақауларының және олардың кезекті талдауларының есебінің электронды журналын енгізу;
 • қолданылатын жабдықтың кезеңдік атқарымының және атқарым есебіммен ЖТКжЖ автоматты жоспарлау есебі;
 • диагностикалық жүйелермен Шешім интеграциясы жөндеу аралық кезеңді және жөндеулер ұзақтылығын реттеуге мүмкіндік береді.

Пайдаланылатын жабдық құрамын басқаруды автоматтандыру

 • жабдықтың нақты бірлігіне тіркей отырып, ЖТКжЖ-ге шығындар туралы деректер жиналуы мен талдаулары;
 • ЖТКжЖ жүйесінде жиналған деректер негізінде жабдықты тоқтату және оны жоспардан тыс жөндеуге шығару шешімі қабылданады.

ЖТКжЖ-ге шығындарды басқаруды автоматтандыру

 • жабдық бірлігі/технологиялық желі/өндірістік бөлімше аралығындағы ЖТКжЖ-ге шығынды құрылымдау;
 • жұмыс тарихын сақтау арқасында жоспарлы мәндегі жұмыстардың жұмыс сиымдылығының себептерін талдау;
 • қоймалық және жөндеу есебіндегі айырмашылықты бақылауды күшейту, қойма деректерімен сәйкес шешім байланысының арқасында ТМҚ жұмсау туралы нақты және жоспарлы деректерін талдау;
 • қоймалық және сақтандыру қорларының есебінен сатып алуды автоматты жоспарлау;
 • ТМҚ жеткізушілерімен өзара байланыс тарихын қадағалау және талдау.

Жабдықтың техникалық күйін бақылауды автоматтандыру

 • жабдықты қарау бойынша барлық операцияларды жоспарлау және есебі, олардың талдауларының нәтижелерінің көрінісі;
 • жабдықтың әрбір бірлігі бойынша тораптарды жөндеу, жетілдіру, айырбастауды жоспарлау;
 • ақауларды атқарымы және тіркеу есебін автоматтандыру адам ықпалы мен күшін төмендетуге мүмкіндік береді;
 • тапсырыс-жүктемелерді автоматтандыру ағымдағы күннің көлемін бағалай отырып, осы жұмыстарға алдын ала дайындалуға мүмкіндік береді;
 • жөндеуге жабдық шығаруға сұраныстарды автоматтандырылған өңдеу және өндірістік және жөндеу персоналының қызметі;
 • пайдалану параметрлерінің тарихының жиналуы мен жабдықты қолдануды жоспарлау;
 • нақты уақыттағы жабдықтың іске қосылымы мен тоқтатылымын қадағалау.

Шешімді қолданудағы бизнес-пайдалар

 • құрылымдық бөлімшелердегі бизнес-процестер анықтылығын тиімдендіру және арттыру;
 • соңғы өнім сапасын арттыру және өзіндік құнын төмендету;
 • жабдықтың жөндеулері мен техникалық күтім жасауларына жұмсалатын шығынды азайту;
 • жабдыққа жөндеу жұмыстарын және ағымдағы күтім жасау бойынша жұмыстарды тиімді жоспарлауды арттыру;
 • жөндеулер және техникалық күтім жасау бойынша жұмыстар жүргізуге арналған қолжетімді ресурстардың жабдықтарының күйі туралы оперативтік, динамикалық жаңаратын ақпарат алу;
 • кәсіпорын персоналының қызметтерін оңайлату;
 • жөндеу жұмыстарының, техникалық күтім жасау және ақауларды жою барысын бақылау және басқару есебінің сапасын арттыру;
 • жабдықтың авариялық тоқтауларының санын азайту;
 • жабдықтың пайдалану сенімділігі мен техникалық даярлығын арттыру;
 • қосалқы бөлшектердің қоймалық қорының көлемін қысқарту;
 • жабдықтың өзіндік құнын төмендету және жөндеулері мен техникалық күтім жасау сапасын арттыру.

Шешім функционалы:

Жабдықтың бірыңғай топтастыруы

 • жабдық бірлігінің класы, типі, түрі, моделі (модельдер тобы), иелігі және т.б. бойынша көпдеңгейлі классификатор
 • арналымының атқарымы бойынша жабдықты жіктеу;
 • техникалық орындарды жіктеу сәйкес технологиялық желі/жүйемен жабдық бірлігінің байланысы үшін қызмет етеді.

Активтер анықтамалылығы

 • күтім жасалатын барлық жабдықтың электронды паспорттарының тізімі;
 • бірыңғай жүйе аясында әр түрді типтегі байланысын ұйымдастыру үшін қолданылатын әрбір жабдық бірлігі үшін негізгі қасиеттер алаңы;
 • класс/Типі/Түрі/Моделі иерархиялық жіктеме көмегімен жүйенің жабдығын топтастыру

Типтік жұмыстар анықтамалығы

 • операциялар бойынша ақпараттардан тұратын технологиялық карта анықтамалығы;
 • операция ұзақтылығының әр түрлі ресурстарының (еңбектік, материалдық) нормативтерінің мен Жөндеу жұмыстарының сәйкес түрлері бойынша тұрып қалу нормаларының анықтамалығы;
 • нормативтердің қызметтерінің мерзімі туралы нормативтік ақпарат анықтамалығы және кәсіпорынның техникалық басшылығының нормативтерінің деректерін бекіту

Ресурстар анықтамалығы

 • қосалқы бөлшектер анықтамалығы жабдықтың қосалқы бөлшектік бірлігі болып табылатын және кезеңдік ауыстыруға тиесілі барлық номенклатура тізімімен қосалқы бөлшектер себін енгізуге арналған.
 • «Жауапты бөлімше» анықтамалығы жабдықтың жөндеулері мен техникалық күтім жасаулары үшін жауапты кәсіпорын бөлімшесінің толық тізімін сақтауға арналған.

Ақаулар есебі

 • ақаулар деректерінің қоры;
 • ақаулықты жабдықтың нақты бірлігіне жалғастыра отырып, ақаулықтарды (көрінісі мен себептері) тіркеу журналы; ақаулықтарды жою бойынша әрекеттерді қадағалау (жұмыстарды тіркеу, жоспарлау, оларды орындау, жұмысқа жабдықты қабылдау) және т.б.
 • жабдық түрлері, ақаулықтар түрлері, істен шығу және ақаулықтар салдарларының себептері, сонымен қатар ақаулықтар мен оларды жою ұзақтығының арасындағы уақыт аралығын тарату параметрі бойынша ақаулықтарды жіктеу.

Жылжыту есебі

 • бір немесе екі әр түрді желінің техникалық орындарының арасын алмастыру есебі;
 • жабдықты бөлшектеу немесе құрастыру есебі.

Басымдылықтар жүйесі

 • жабдықтың өндірістік басымдылығын білдіретін басымдылықтар анықтамалығы;
 • басымдылықтар негізінде Жоспарлы-ескертпе жұмыстарының (ЖЕЖ) жылдық жоспарын жасау.

Жұмыстар бойынша бюджет

 • еңбектікте талап етілетін қосалқы бөлшектер, басқа да материалды құндылықтардағы қажеттіліктердің технологиялық карталарында көрсетілген негіздемедегі жоспарлы шығын есебі;
 • «Жабдықты жөндеудің жылдық жоспары» есебін автоматты жасау.

Сатып алу және еңбек ресурстарын жоспарлау

 • жұмыс тізімдемесін жасау;
 • ақаулықтар журналынан жұмыстарға тапсырыс жасау;
 • әрбір операция арасындағы қосалқы бөлшектері мен басқа материалдардың қажеттілігінің тізімдемесін жасау;
 • сатып алуға сұраныс құрылымдау;
 • мамандықтары мен разрядтылығының арасында талап етілген еңбек ресурстары бойынша жоспар құру.

Жұмыс орындалысының барысын бақылау

 • ЖТКжЖ жұмыстарына сұраныстар қабылдау;
 • ЖТКжЖ жұмыстарының жоспарын құру;
 • жұмыс орындалысын бақылау үшін, жұмыс орындалысының операциялық есебі арасында жұмыс дәрежесінің жүйесі қолданылады.

Материалды және еңбек шығынының есебі

 • материалдық құрамдары бойынша, сонымен қатар сәйкес жұмыстарды орындайтын қызметкерлерін көрсете отырып, еңбек шығын бойынша жоспарлы және нақты шығынын қадағалау.
 • орындалған жұмыстары бойынша нақты шығынының есебі.

Іске қосу мен тоқтаулар есебі

 • жабдықтың жеке бірліктерімен қатар тұтас желіде де барлық іске қосулар мен тоқтаулар туралы ақпаратты тіркеу және сақтау.

Шешімді қолданушылар:

Компаниялар мен холдингтер басшылығы, функциялық бөлімше менеджерлері, кәсіпорын қызметкерлері.

 • 10 мыңға дейінгі қызметкерлері бар персоналдарының орташа санымен орна және ірі кәсіпорын;
 • автоматтандырудағы қажеттілік: 20-дан 1000 дейінгі бір уақытта жұмыс істейтін қолданушылары;
 • күрделі және арнайыландырылған бизнес-процестер (тармақталған құрылымдық кәсіпорындар, холдингтер, қызмет көрсету және т.б. саласында жұмыс істейтін дистрибюторлық және өндірістік компаниялар).