Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу

Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу

Бірегей ақпараттық жүйесін әзірлеу кәсіпорындағы енгізілген базалық, стандарттық бағдарламалық өнімдердің функционалдық және техникалық мүмкіндіктерін кеңейтетін болады. Кейбірде, тек БҚЕ дербес әзірлеу ғана мәселені шешуге мүмкіндік береді

 • кәсіпорынның бірегей бизнес-үдерістерін автоматтандыру;
 • тапсырыс берушілердің әзірленетін өнімдердің функционалдығы немесе құны бойынша бірегей талаптарын жүзеге асыру;
 • бірегей салалық ақпараттық жүйелерді және өнімдерді интеграциялау;

«ЭнТехЭко» компаниясы әзірлеген бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу әдіснамасы, бірегей шешімдерді жылдам және неғұрлым шығыны төмен әзірлеу және енгізуді қамтамасыз етеді. Біздің әдіснаманың негізінде бизнестің әртүрлі салаларындағы жобаларды жүзеге асырудың көп жылдық тәжірибесі жатыр.

Біз үшін, жаңа бағдарламалық өнімді табысты әзірлеу және енгізу келесілерді білдіреді:

 • тапсырыс беруші кәсіпорын қысқа мерзім ішінде жаңа шешімнен айтарлықтай пайда алады;
 • бағдарлдамалық өнімді әзірлеу және енгізу уақытылы аяқталатын болады;
 • әзірлеуге кететін шығындар болжалды және бақыланатын болады;
 • тапсырыс беруші кәсіпорын қызметкерлері жаңа шешімнің функционалдық мүмкіндіктерін жылдам игереді;
 • тапсырыс беруші компания жаңа бәсекелестік артықшылықтар алады.

Біздің тәсіліміздің негізінде бизнестің әртүрлі салаларындағы кәсіпорынға арналған жаңа бағдарламалық өнімдерді енгізу мен әзірлеудің көп жылдық салалық тәжірибелері жатыр. Қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз етудә әзірлеу әдіснамасы:

 • болжалды мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған әзірлеушілердің, кеңес берушілердің, жоба басшыларының және тапсырыс берушінің өкілдерінің келісілген жұмыстарын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді;
 • барлық талаптарды және оқиғаларды енгізу мерзімдерінің кешігуі немесе деректердің жоғалуы мүмкіндігі төмендейтін деңгейде тиісті құжаттауға кепілдік береді;
 • бизнестің көлемі мен күрделілігіне байланысты, бағдарламалық қамтамасыз ету бойынша жобалардың әртүрлі үлгілерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді;
 • оны жергілікті, сонымен қатар жаһандық жобаларды қолдану мүмкіндігі мен сапасының бірегей стандартын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.